DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Leder håndterede selv aktindsigt og tilbageholdt 90 pct. af mails

Leder i nordfynsk habilitetssag sorterede selv i sin korrespondance om køb af kurser hos en søster

NORDFYN: En habilitetssag har afsløret en diskutabel praksis for håndtering af aktindsigter i Nordfyns Kommune. I den konkrete sag blev en aktindsigtsanmodning håndteret af den leder, den vedrørte, og en efterfølgende gennemgang har vist, at over 90 pct. af relevante mails blev uberettiget tilbageholdt.

Sagen handler om en centerleder, der bestilte kurser hos sin søster som ekstern leverandør, og da den blev bragt frem af TV2 Fyn, blev både lederen og hendes overordnede fagchef sendt hjem, mens sagen blev undersøgt. Fagchefen havde sagt god for fremgangsmåden, selvom den er et brud på habilitetsreglerne.

Under sin research havde TV2 Fyn flere gange anmodet om aktindsigter i korrespondancen mellem centerlederen og hendes søster, men det var centerlederen selv, der udvalgte den snes mails, som TV2 Fyn fik udleveret. TV2 Fyn kunne imidlertid påvise, at der fandtes mails, som ikke var blevet udleveret.

En efterfølgende gennemgang af centerlederens og fagchefens mail har vist, at der mellem centerlederen og hendes søster er sendt godt og vel ti gange flere mails, end TV2 Fyn fik udleveret, og at der også er sendt mails fra fagchefen til centerlederens søster. Et forløb som Nordfyn Kommunes jurist Kim Weel Sørensen kalder 'utrolig beklageligt'.

- Det giver os anledning til, om vi skal revurdere vores procedure for at behandle aktindsigter. Især i de sager, hvor der er mistanke om, at der er noget, som er, som det ikke skal være, siger han til TV2 Fyn.

Nordfyns Kommune har fra starten af sagen fået hjælp til undersøgelsen fra KL's juridiske kontor, som nu også har fået overladt de mange tilbageholdte mails. Undersøgelsen ventes færdig medio juni.

- Jeg vil lade KL udtale sig om, hvad det skal betyde, at centerlederen ikke har udleveret mails i den første aktindsigt, siger Kim Weel Sørensen til TV2 Fyn.