DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Nyt valgsystem til administration, ikke til at opgøre valgresultater

Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) afviser skepsis overfor underleverandør til valgadministrations­system der skal tages i brug efter næste FV og EP19

Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) nærer ingen bekymring for hverken kvalitet eller sikkerhed i et kommende valgadministrationssystem, som efter næste folketingsvalg og EP19 skal være klar til at afløse det nuværende fra senest KV21 og frem. Sådan lød hans besked på et åbent samråd i Folketingets Indenrigsudvalg, hvor Enhedslisten havde rejst tvivl om den valgte leverandør.

Udbuddet af valgadministrationssystemet sker i regi af KL's it-selskab Kombit og er derfor kommunernes ansvar og ikke ministerens, understregede Simon Emil Ammitzbøll-Bille flere gange, når han ikke kunne svare direkte på spørgsmål men måtte bede om at få dem skriftligt, så han kunne sende dem videre. Men han anerkendte sagens betydning og udtrykte viljle til at drøfte med partierne, om fremtidige kommunale it-udbud skal underlægges statslig kontrol.

Derimod afviste han de konkrete indvendinger mod it-selskabet Smartmatic International, der optræder som underleverandør til den egentlige leverandør DXC Technology (tidligere CSC Scandihealth). For det første er det nye system leverandørens ansvar, også den del en underleverandør måtte stå for, for det andet optræder underleverandøren ikke på EU's skattely-liste, og for det tredje har Indenrigsministeriet ikke kunnet bekræfte forlydender om kritisable forhold efter et valg i Filippinerne, hvor underleverandøren skulle have stået for valgsystemet.

Tværtimod er der 'al mulig grund til at tro' at den valgte leverandør kan levere et system der virker, sagde Simon Emil Ammitzbøll-Bille med henvisning til, at samme system er i brug i lande som Storbritannien og Belgien, uden at det har givet anledning til kritik. Hvad angår sikkerhedsaspektet understregede han, at 'data placeres inden for EU's grænser' - en reaktion på en udtrykt skepsis over en kompliceret ejerskabskonstruktion med tråde til lande som Curacao og Venezuela.

- Det er vigtigt at skelne mellem et valgsystem og et valgadministrationssystem, understregede ministeren. Her er der tale om sidstnævnte, og det skal holde styr på fx valglister, vælgerfremmmøde, optælling og formidling, men ikke valgresultatet. Det opgøres i stedet af Danmarks Statistik ud fra indrapporteringer ad flere forskellige kanaler, så det kan kontrolleres, at tallene er ens.

En af kanalerne er den klassiske blyant og papir-optælling, der ringes ind fra valgstederne - en metode der gør det mere end svært for udenlandske hackere at manipulere et valgresultat.