DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Eksempel på velfærdsteknologi til praktisk anvendelse: En såkaldt smart handske, der er udformet som en form for plastik-håndskelet med sensorer. Software med fx underholdende og spilbaserede træningsopgaver kan hjælpe brugeren med at genoptræne sin hånd.
Foto: Teknologisk Institut.

Undersøgelse: Kommunerne har det svært med velfærdsteknologi

Praktisk indførsel af velfærdsteknologi er stadig en barriere i kommunerne, viser ny undersøgelse fra Teknologisk Institut, CareNet og Danish.Care.

Selvom et klart flertal af de danske kommuner mener, at velfærdsteknologi er vigtig for at kunne fastholde fremtidens kommunale velfærdsniveau, vurderer knapt halvdelen (46,8 pct.) af kommunernes fagfolk også, at den praktiske indførsel af velfærdsteknologi kun indfries i mindre grad i forhold til det potentielle udbytte.

Mere end 61 pct. af de adspurgte kommuner mener, at velfærdsteknologi er vigtigt for at fastholde velfærdsniveauet.

Det viser en rundspørge blandt landets kommuner, som Teknologisk Institut offentliggør i dag på konferencen Velfærdsteknologi anno 2019. Velfærdsteknologi kan for eksempel være løftestole til personer, der har brug for hjælp til at rejse sig efter at være faldet, eller spiseredskaber til borgere med funktionsnedsættelse.

- Ud fra undersøgelsen kan vi se, at kommunerne ser velfærdsteknologi som et vigtigt indsatsområde, der bidrager til at øge borgernes livskvalitet og skabe økonomiske besparelser. Men undersøgelsen viser også, at der er et stort behov for at yde en ekstra indsats for at bane vejen for, at potentialet i de velfærdsteknologiske løsninger indfries og kan komme borgere, personale og samfundet til gavn. Derfor er det nødvendigt at der gøres en indsats, siger Troels Oliver Vilms Pedersen, der er programchef hos Teknologisk Institut og næstformand hos Danish.Care.

Ifølge undersøgelsen mener 57,5 pct. af de adspurgte kommuner, at den praktiske brug af velfærdsteknologi er den største barriere, når det handler om at indfri potentialerne inden for velfærdsteknologi. 40 pct. peger på økonomi som den største barriere, mens 38,8 pct. peger på accept af teknologien hos medarbejderne som den største barriere.

Efteruddannelse
Troels Oliver Vilms Pedersen peger blandt andet på efteruddannelse som en løsning på de konkrete problemer.

- Efteruddannelse af de dygtige folk, som allerede gør et fantastisk arbejde i den danske hjemmepleje og på plejehjem, kan være med til at øge deres kendskab til teknologierne og på den måde gøre dem tryggere ved at anvende dem. Vi har tidligere set, at indkøbt velfærdsteknologi samler støv, fordi personalet ikke kan bruge det, siger Troels Oliver Vilms Pedersen.

- Derudover er det nødvendigt, at kommunerne analyserer de totale omkostninger forbundet med de forskellige valg af, hvordan og hvilken hjælp man giver ældre bruges til at skabe et bedre overblik over økonomien, forbundet med velfærdsteknologi, tilføjer han.

Behov for ekstra indsats
Noget tyder på, at den ekstra indsats bliver et fokusområde hos flere kommuner i fremtiden. 55 pct. af kommunerne svarer nemlig, at velfærdsteknologi i høj grad vil være et særligt indsatsområde i kommunen i de kommende år.

Befolkningsprognoserne viser, at der med fremtidens befolkningssammensætning vil være flere ældre, som har brug for velfærdsydelser. Danmarks Statistik vurderer, at andelen af befolkningen, som er over 80 år, vil stige fra 263.684 til 495.967 i 2040, altså knapt en fordobling indenfor de næste 20 år.

Undersøgelsen 'Velfærdsteknologi i de danske kommuner' er baseret på besvarelser fra 80 ud af landets 98 kommuner. Undersøgelsen er foretaget ved at én velfærdsansvarlig person pr. kommune er kommet med besvarelser.

MG