DK Nyt
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

NCC var billigst og skal nu holde omstridte fortove i København

Fortovsordningen, som dækker Indre by og store dele af brokvartererne, blev drevet for dyrt af kommunen
6. DEC 2018 11.45

KØBENHAVN: Den såkaldte fortovsordning har været i udbud og bliver fra 1. januar 2019 overtaget af NCC Danmark, oplyser teknik- og miljøforvaltningen, der hidtil selv har stået for fortovsordningen.

I foråret blev det i forbindelse med et udbud af en del af ordningen konstateret, at private entreprenører er i stand til at varetage fortovsrenholdet væsentligt billigere end kommunen selv.

Samtidig betyder en ændring i vejloven, at kommunerne skal sikre grundejerne den billigst mulige pris, såfremt kommunerne ønsker at opretholde en fortovsordning.

Udliciteringen af fortovsordningen, som er gennemført med bistand fra en ekstern advokat, har resulteret i, at NCC Danmark har vundet driften med det laveste bud. Teknik- og miljøforvaltningen har også selv afgivet kontrolbud.

Udliciteringen indebærer, at 37 stillinger bliver virksomhedsoverdraget til NCC Danmark. Teknik- og miljøforvaltningens rolle er fortsat at opkræve gebyrer fra grundejerne for fortovsordningen, håndtere klager og føre tilsyn.

Efter at det i foråret blev konstateret, at der i 2016-2017 er blevet opkrævet for meget i gebyr for ordningen, skal grundejerne have tilbagebetalt de beløb, der er opkrævet for meget. Det samlede beløb er udregnet til 17,5 mio. kr., men teknik- og miljøudvalget har besluttet, at Deloitte skal efterprøve, om det er det rette beløb.

ka