Advokaternes kommentar:
Bæredygtige egnetheds- og udvælgelseskriterier skarpvinkler den bæredygtige udbudsproces fra start

Et vellykket bæredygtigt udbud kræver, at ordregiver tegner et klart billede af sine behov. Den tegning starter ved formuleringen af egnetheds- og udvælgelseskriterierne. Ordregiver bør bruge dette til at målrette processen fra start.
6. OKT 2021 14.30

Chris Bruus Christensen og Peter Dann Jørgensen

Det kræver abonnement at læse denne artikel.